Veiligheid, Vertrouwenspersoon, contact bij calamiteiten

Vrijwilligers en veiligheid
Scouting Beek en Donk draait op vrijwilligers en nieuwe vrijwilligers zijn altijd welkom. Voor de veiligheid van onze (jeugd)leden zijn er wel een aantal richtlijnen en vereisten vanuit Scouting Nederland zo is er bijvoorbeeld een huishoudelijk reglement en een gedragscode.

VOG
Wie denkt aan kinderen, jongeren en Scouting, denkt direct aan spel, plezier en een uitdagend leven. Niemand associeert deze woorden met grensoverschrijdend gedrag. Een verplichte Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is één van de maatregelen die Scouting Nederland getroffen heeft om binnen de organisatie een veilige omgeving voor kinderen te bieden. Daarnaast besteedt Scouting Nederland aandacht aan het onderwerp in trainingen en beschikt Scouting Nederland over een Protocol grensoverschrijdend gedrag.
Zie ook https://www.scouting.nl/ondersteuning/veiligheid/sociale-veiligheid/vog

Vertrouwenspersoon/bij calamiteiten
Als er sprake is van een calamiteitensituatie, zoals grensoverschrijdend gedrag, een ongeluk of een sterfgeval, staan onze bestuursleden je graag te hulp. Ook kun je altijd contact opnemen met het landelijk opvangteam. Dit team bestaat uit landelijk vrijwilligers die groepsbesturen adviseren over hoe ze hiermee om kunnen gaan. Deze vrijwilligers zijn ervaren in de hulpverlening en hebben veel ervaring met dit soort situaties. Zij verwijzen Scoutinggroepen indien nodig door naar de juiste instanties.

Meer informatie over het Landelijk opvangteam is hier te lezen.

De Gemeente Laarbeek heeft ook een eigen vertrouwenspersoon, Suzan de Koning van de LEV groep.